Gummiservice Larvik AS – 80 år med familiestolthet!

Gummiservice AS, etablert i 1934, er kjent som en trygg samarbeidspartner blant alle brukergrupper og nyter stor respekt blant dekkfaghandelen lokalt og i store deler av Norge.
Med ti heltidsansatte omsetter bedriften i underkant av 30 millioner i året og ser et stort potensiale lokalt og regionalt.

Historie

Helt siden 1934 har Gummiservice og familien Kristensen vært to sider av samme sak. Det har gitt en sterk følelse for bedriften. Tom Reinert og Petter Kristensen er tredje generasjon Kristensen som eier den tradisjonsrike Larviks-bedriften. De kan se tilbake på en lang og stolt historie, og er sikre på at den gjør dem sterkere og bedre. Den lange historien som familiebedrift gir oss en stolthet for det vi gjør, sier Tom Reinert Kristensen. Han understreker at dette har betydning også for kundene på Elveveien. – Dekk og hjul er et fag. Det er et yrke. Og kvaliteten kan være svært viktig for deg når du kjører, sier han. Historien om Gummiservice startet for 80 år siden, i 1934. Da åpnet Hans Petter Kristensen, bestefar til dagens eiere, butikk i kjelleren i Prinsegata 31. Selv bodde han i tredje etasje, mens broren Bjarne bodde i etasjene mellom.
Butikken var noe helt annet enn dagens romslige og moderne lokaler i Elveveien. Den gang var standarden liten og enkel: Hans Petter la dekkene på felg inne i butikken og rullet dem ut døra der bilene ventet. Busser og lastebiler ble jekket opp på fortauet, mens personbiler kunne kjøres oppi bakgården. I 1942 døde Hans Petter. Bedriften ble likevel i familien ved at hans kone Elsa tok over. Etter hvert kom også hennes svoger Bjarne inn. I siste halvdel av 50-tallet gikk driften inn i neste generasjon, da sønnen til Elsa og Hans Petter, Bjørn Reinert, begynte i familiebedriften. Det er Bjørn Reinert som har bygd opp firmaet til slik det framstår i dag, dekk for dekk, selv om grunnlaget også var trygt lagt da han tok over. Han var en av grunnleggerne av «Detroit City» på Hovland (bilbyen). Anlegget her var en av Norges mest moderne.

gummiservice-hovland

Gummiservice-1988

Forut for sin tid kjøpte Bjørn Reinert tomt allerede før Elveveien ble anlagt. Han så allerede da at dette ville bli Larviks innfallsport og veien til Europa. Da som nå, i sin pensjonisttilværelse, tenker han Gummiservice og kunders beste store deler av døgnet. – Så vi, Petter og jeg har litt å leve opp til, sier Tom Reinert. Gummiservice fikk stadig flere kunder, og i 1970 flyttet firmaet inn i nybygde lokaler på Hovland (der Elkjøp ligger i dag). Der holdt firmaet til helt til 1988, da det nok en gang hadde vokst ut av sine lokaler. Nye regler hadde gjort vogntogene så lange at portene måtte åpnes for å komme rundt de lengste bilene. De hadde også måttet bygge nye porter for å få plass til høye lastebiler. Dermed gikk flyttelasset til dagens lokaler i Elveveien.
Nå var også tredje generasjon Kristensen, dagens eiere Tom Reinert og Petter, med i driften av Gummiservice.

De er fortsatt stolte over den store hallen der dagens kunder møter en bedrift med cirka 12 fast ansatte, topp moderne utstyr og stor kapasitet. Nå blir ikke hallen større. Da må de også forandre alle broer og tunneler i Norge, siden de er 5,5 meter høye. Nå er det ikke Gummiservice som er begrensningen, det er hele det norske veinettet, smiler Tom Reinert Kristensen. De er begge stolte over at Gummiservice i sitt 80.år kan titulere seg som «godkjent av Statens Vegvesen som hjulutrustningsverksted», noe langt fra alle konkurrenter kan.

Til slutt vil brødrene Kristensen takke alle kundene for tilliten gjennom mange år, og ønsker alle velkommen til en hyggelig handel.

Prioriterte satsningsområder:

75aar

  • Ansattes kompetanse innen hjulutrustning.
  • Kvalitetssikring av arbeid og rutiner.
  • Utvikling, implementering, revisjon og oppfølging av HMS arbeidet.
  • Effektivisernig av drift og logistikk.
  • Utvikle Partneravtaler for det profesjonelle markedet der funksjon, trafikksikkerhet, miljø og dekkøkonomi har prioritet.
  • Trafikksikre og godkjente dekkalternativer til alle brukergrupper

I tillegg til sitt hovedanlegg i Larvik har bedriften en nær samarbeidspartner på Vallemyrene i Porsgrunn – Telemark Dekksenter.
Ved å velge Gummiservice AS Larvik som partner, vil eksisterende og fremtidige kunder få høy prioritet, anerkjente produkter og oppleve stor faglig kompetanse i en bedrift med kunden i fokus.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en prioritert oppgave som er under kontinuerlig utvikling og implementering. Konseptene er utviklet for å minske risikoen for skader på dekk, felg, kjøretøy og ansatte. Det vil også innfri kundenes forventning til nøyaktighet og kvalitet.
Målrettede tiltak gjennomføres når feil og skader oppstår.
Vår produktgaranti gjelder også alt arbeid utført på vårt verksted, ute på veg eller på anlegg.

Helse, miljø og sikkerhet

Gummiservice skal være ledende i bransjen med tanke på HMS arbeidet.
For utvikling, implementering, revisjon og oppfølging av HMS arbeidet benyttes bedriftens egenkompetanse med støtte fra anerkjente bedrifter innen respektivt fagområde.
Bedriften er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, og har etablerte systemer som fastlagt i forskriftene.
Våre samarbeidspartnere/leverandører skal ha en klar miljøprofil.
Gummiservice er tilknyttet ordningen for dekkretur som garanterer at kasserte dekk blir destruert iht. bestemmelsene i Miljøverndepartementet.
Godkjent returordning for forurensende spesialavfall er etablert.