Nitrogen

Renere miljø og bedre økonomi med nitrogen i hjulene

Få et renere miljø og bedre økonomi med nitrogen i hjulene

Nitrogenrenhet: 95 – 99%

Hva er NITROGEN ?

  • Det er en ikke brennbar gass – enkelt sagt er det tørr luft hvor oksygenet er fjernet

Hvorfor erstatte luft med NITROGEN ?

  • Påvirkes ikke av temperatur
  • Større molekyler enn luft gir mindre lufttap i dekkene

Stabilt lufttrykk under alle temperaturforhold betyr:

  • Bedre stabilitet og sikkerhet ved kjøring i sving og oppbremsing
  • Mindre rullemotstand og redusert drivsofforbruk (3-4 %)
  • Mindre utslipp og forutrensing – bedre miljø
  • Øker dekkets levetid –gir  lavere dekk kostnad pr. mil
  • Redusert fare for dekkeksplosjon forårsaket av varmgangved for lavt lufttrykk